DATASKYDDSPOLICY

 

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en dataskyddsförordning som ersatt den svenska personuppgiftslagen (PUL). Lagens huvudsakliga syfte är att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter och kunna påverka hur dessa behandlas av olika företag.

Vår dataskyddspolicy är skapad för att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss genom att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Personuppgiftsansvarig

AUR.M är personuppgiftsansvarig för att AUR.M:s behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Kontaktuppgifter

AUR.M AB

Danagatan 22

418 76 Göteborg

Sverige

Email: gdpr@aurm.com/se

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla typer av information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan hänföras till en fysisk person. Nedan följer exempel på personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • Köphistorik
 • IP-adress och information om användning av webbplatsen
 • Personuppgifter du lämnat vid kontakt med AUR.M, ex. via kundservice eller ”Mina sidor”.

När behandlar vi personuppgifter?

När du besöker våra webbsidor, handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrevet eller på andra sätt utnyttjar våra tjänster behöver vi lagra och behandla dina personuppgifter. Dessa uppgifter lagras för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas samt för att kunna fullfölja vår del av exempelvis ett köpeavtal eller för att efterleva en rättslig förpliktelse.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I första hand sparar vi endast de uppgifter som är nödvändiga för att hantera din beställning eller upprätthålla kommunikationen med dig. Vi har alltid specifika ändamål för behandling och insamling av dina personuppgifter och vi samlar in och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå dessa ändamål.

Sammanställning av personuppgiftshantering

Hantering av beställning samt supportärenden

Exempel: Leverera beställning, erbjuda betal- och leveransalternativ, hantera reklamations- och garantiärenden, besvara frågor via email eller chatt

Ändamål: Fullgörande av avtal om köp

Lagringstid: 3 år efter genomfört köp (Du har 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen)

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Betalinformation
 • Leveransinformation
 • Övriga personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Fullföljande av lagkrav

Exempel: Garantiåtaganden, konsumentlagstiftning, produktsäkerhet, bokföring

Ändamål: Fullgörande av rättslig förpliktelse

Lagringstid: Vad tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Betalinformation
 • Leveransinformation

Registrering och hantering av konto

Exempel: Ge behörighet till inloggning på ”Mina sidor”, ge tillgång till orderhistorik, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, erbjuda sparade favoriter

Ändamål: Fullgörande av avtal om köp

Lagringstid: Så länge du har ett AUR.M-konto, se hur du avslutar ditt konto här

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Användning av webbplats
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Marknadsföring av produkter och tjänster

Exempel: Mejl- och SMS-utskick av relevanta erbjudanden, informera om event, marknadsföring och nyheter, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer mot specifikt kundsegment (profilering)

Ändamål: Fullgörande av avtal om köp och samtycke

Lagringstid: Tills samtycket återkallas

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Användning av webbplats
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Utveckling av företagets produkter och tjänster

Exempel: Analyser av användarupplevelse, användarfeedback

Ändamål: Berättigat intresse

Lagringstid: 3 år efter genomfört köp

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Betalinformation
 • Leveransinformation
 • Användning av webbplats

Förhindrande av brott och missbruk av tjänst och funktioner

Exempel: Förhindra bedrägerier, förhindra otillåten åtkomst till konton

Ändamål: Fullgörande av rättslig förpliktelse alt. berättigat intresse

Lagringstid: Vad tillämplig lag kräver

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Betalinformation
 • Leveransinformation

Tävlingar och events

Exempel: Arrangering av tävling genom sociala medier, events

Ändamål: Samtycke

Lagringstid: Tills avslutad/t tävling eller event

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer

Hur länge sparas personuppgifterna?

AUR.M sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för syftet med personuppgiftsbehandlingen. När behovet upphör kommer de antingen raderas eller avidentifieras.

Hur skyddas personuppgifterna?

AUR.M värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi hindrar obefogad åtkomst och missbruk bland annat genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning. Våra webbsidor är även skyddade mot intrång med en brandvägg. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

Lämnas personuppgifterna ut till någon?

För att kunna hantera din beställning fullständigt delas information med bolag som utför tjänster för AUR.M:s räkning inom leverans, betalning och kommunikation. Exempel på samarbetspartners är DHL och Klarna AB. Genom tredjepartstjänster samlar vi även in eventuella adressuppdateringar. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, samtycke eller fullgörande av avtal om köp.

Om någon av AUR.M:s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig utanför EU/EES kan AUR.M komma att överföra dina personuppgifter dit. I sådant fall kommer AUR.M att vidta de åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt samt se till att personuppgifterna är fortsatt skyddade.

Slutligen kan AUR.M komma att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndighet, för att skydda våra rättsliga intressen och för att upptäcka och förebygga bedrägerier eller andra brott.

Vilka rättigheter har du?

Du kan alltid kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter vi sparar om dig. Du har även rätt att när som helst be oss uppdatera eller helt och hållet radera all lagrad information om dig. Hör då av dig till gdpr@aurm.com/se.

Tillgång till dina personuppgifter genom ett registerutdrag

Du har rätt att genom en skriftlig och undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från AUR.M om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Registerutdraget är gratis en gång per år.

Notera att ansökan måste innehålla din underskrift och du alltså inte kan mejla din ansökan via epost. Märk brevet ”Begäran om personuppgiftsutdrag”. Se exempelmall nedan:

Personuppgiftsutdrag – till personuppgiftsansvarig på AUR.M AB.

Härmed ansöker jag om information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Ort, datum och namnteckning

…………………………………………………………………

Namnförtydligande

…………………………………………………………………

Personnummer

…………………………………………………………………

Postadress

…………………………………………………………………

E-postadress

…………………………………………………………………

Rättelse eller radering av dina personuppgifter

På din begäran kommer vi snarast möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig och även ta bort dina sparade personuppgifter om de inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.

I vissa fall behandlas en personuppgift på flera olika grunder; exempelvis både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Detta innebär att personuppgiften kan finnas kvar hos oss för andra ändamål även om du återkallar ditt samtycke och behandlingen som grundades på samtycket upphör. Vi kan exempelvis inte radera uppgifter som krävs för att följa lagkrav eller fullfölja avtal mot dig som kund.

Begränsning av behandling av dina personuppgifter

Vid behandling för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot denna genom att mejla gdpr@aurm.com/se. Mottar vi din invändning kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål. Det finns också alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring i alla våra mejl- och SMS-utskick.

Du kan alltid lämna in ett klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se.

Cookies

AUR.M använder cookies på webbplatserna, mer information hittar du i vår cookiepolicy.

Ändringar i dataskyddspolicyn

När du besöker webbsidan eller beställer hos oss godkänner du dåvarande dataskyddspolicy. Vi förbehåller oss rätten att justera dessa villkor om det skulle bli nödvändigt. Vid ändringar av grundläggande paragrafer kommer vi informera om detta via mejl. Du hittar alltid den mest aktuella versionen här.

COOKIEPOLICY

 

Alla AUR.M:s webbsidor använder cookies. Genom att använda webbsidan och acceptera dess policy samtycker du till att AUR.M använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy.

Vad är cookies och vad använder AUR.M dessa till?

En cookie är en liten datafil med text som lagras i din webbläsare eller på din dator när du besöker någon av våra webbsidor. De används för att förbättra din upplevelse och våra tjänster genom ökad funktionalitet. Cookies samlar bland annat in information om ditt köpbeteende och hur du navigerar på våra webbsidor vilket innebär att vi kan förse dig med personanpassat och relevant innehåll, bannerannonser och riktade nyheter baserat på denna aktivitet hos oss. Inga cookies används för att samla in eller registrera information om namn, adress eller andra kontaktuppgifter, och oftast behåller vi bara cookies så länge ett besök på våra webbsidor varar. Om du blockerar eller inaktiverar en del eller samtliga cookies kan det försämra din användarupplevelse då vissa funktioner inte längre fungerar.

Vi använder oss av tredjepartscookies från webbanalystjänster som Google Analytics för att få insikt i antalet besökare och deras användarbeteende. Genom dessa får vi information om hur webbsidorna används, produkter som köps och tekniska data (vilken webbläsare som används, om det är ett mobil- eller datorbesök) som kan användas för att förbättra webbsidorna framöver.

För att hjälpa dig att förstå cookies bättre har vi beskrivit några av huvudtyperna nedan:

Sessionscookies

En sessionscookie hjälper webbsidan att exempelvis känna igen dig under tiden du är aktiv och komma ihåg varukorgen eller vilka meddelanden du har sett. Sessionscookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren.

Beständiga cookies

Beständiga cookies lagras på din enhet en kortare eller längre tidsperiod beroende på ändamål. Deras syfte är att komma ihåg inställningar, preferenser eller uppgifter som du sparat. Detta innebär att våra webbsidor kan känna igen dig automatiskt nästa gång besöker oss vilket bidrar till en smidigare och snabbare webbplatsupplevelse för dig.

Autentiseringscookies

Dessa cookies används för att identifiera om du är inloggad på ditt konto hos oss. Med hjälp av dessa kan våra webbsidor avgöra vilken information som ska visas eller påminna dig om att logga in.

Förstapartscookies

Alla cookies har en avsändare i form av ett domännamn. Förstapartscookies sätts av domänen (eller underdomänen) för våra webbplatser i din webbläsare.

Tredjepartscookies

En tredjepartscookie är en cookie där avsändaren kommer från en annan domän än vår. Om du delar innehåll genom sociala nätverkssajter, såsom Facebook och YouTube, har de möjlighet att skicka cookies till din webbläsare. Vi kontrollerar inte vilken information som samlas in och lagras av cookies från tredje part och föreslår att du besöker relevant webbsida om du vill ha mer information om dessa cookies och hur man hanterar dem.

Hur hanterar eller raderar du cookies?

Du kan själv välja vilka cookies som får lagras eller inaktivera dem helt genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Med hjälp av webbläsarens funktioner kan du även radera sparade cookies, men denna åtgärd kommer inte hindra webbläsaren från att samla in cookies i framtiden. Hur du går tillväga beror på vilken webbläsare du använder (exempelvis Google Chrome eller Safari).

Vad händer om du tackar nej till cookies?

Även om du naturligtvis kan besöka webbsidan utan att acceptera cookies, kan detta i hög grad försämra webbsidans användarupplevelse då funktioner som är beroende av cookies försvinner. I vissa fall innebär det att du inte skapa ett nytt konto eller få tillgång till ett befintligt. Om du bara inaktiverar cookies från tredje part är det fortfarande möjligt att genomföra ett köp, men om du inaktiverar alla cookies kommer du inte att kunna handla från våra webbplatser.