DATASKYDDSPOLICY

 

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en dataskyddsförordning som ersatt den svenska personuppgiftslagen (PUL). Lagens huvudsakliga syfte är att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter och kunna påverka hur dessa behandlas av olika företag.

Vår dataskyddspolicy är skapad för att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss genom att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Personuppgiftsansvarig

AUR.M är personuppgiftsansvarig för att AUR.M:s behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Kontaktuppgifter

AUR.M AB

Danagatan 22

418 76 Göteborg

Sverige

Email: gdpr@aurm.com

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla typer av information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan hänföras till en fysisk person. Nedan följer exempel på personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • Köphistorik
 • IP-adress och information om användning av webbplatsen
 • Personuppgifter du lämnat vid kontakt med AUR.M, ex. via kundservice eller ”Mina sidor”.

När behandlar vi personuppgifter?

När du besöker våra webbsidor, handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrevet eller på andra sätt utnyttjar våra tjänster behöver vi lagra och behandla dina personuppgifter. Dessa uppgifter lagras för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas samt för att kunna fullfölja vår del av exempelvis ett köpeavtal eller för att efterleva en rättslig förpliktelse.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I första hand sparar vi endast de uppgifter som är nödvändiga för att hantera din beställning eller upprätthålla kommunikationen med dig. Vi har alltid specifika ändamål för behandling och insamling av dina personuppgifter och vi samlar in och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå dessa ändamål.

Sammanställning av personuppgiftshantering

Hantering av beställning samt supportärenden

Exempel: Leverera beställning, erbjuda betal- och leveransalternativ, hantera reklamations- och garantiärenden, besvara frågor via email eller chatt

Ändamål: Fullgörande av avtal om köp

Lagringstid: 3 år efter genomfört köp (Du har 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen)

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Betalinformation
 • Leveransinformation
 • Övriga personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Fullföljande av lagkrav

Exempel: Garantiåtaganden, konsumentlagstiftning, produktsäkerhet, bokföring

Ändamål: Fullgörande av rättslig förpliktelse

Lagringstid: Vad tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Betalinformation
 • Leveransinformation

Registrering och hantering av konto

Exempel: Ge behörighet till inloggning på ”Mina sidor”, ge tillgång till orderhistorik, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, erbjuda sparade favoriter

Ändamål: Fullgörande av avtal om köp

Lagringstid: Så länge du har ett AUR.M-konto, se hur du avslutar ditt konto här

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Användning av webbplats
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Marknadsföring av produkter och tjänster

Exempel: Mejl- och SMS-utskick av relevanta erbjudanden, informera om event, marknadsföring och nyheter, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer mot specifikt kundsegment (profilering)

Ändamål: Fullgörande av avtal om köp och samtycke

Lagringstid: Tills samtycket återkallas

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Användning av webbplats
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

Utveckling av företagets produkter och tjänster

Exempel: Analyser av användarupplevelse, användarfeedback

Ändamål: Berättigat intresse

Lagringstid: 3 år efter genomfört köp

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Betalinformation
 • Leveransinformation
 • Användning av webbplats

Förhindrande av brott och missbruk av tjänst och funktioner

Exempel: Förhindra bedrägerier, förhindra otillåten åtkomst till konton

Ändamål: Fullgörande av rättslig förpliktelse alt. berättigat intresse

Lagringstid: Vad tillämplig lag kräver

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Betalinformation
 • Leveransinformation

Tävlingar och events

Exempel: Arrangering av tävling genom sociala medier, events

Ändamål: Samtycke

Lagringstid: Tills avslutad/t tävling eller event

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer

Hur länge sparas personuppgifterna?

AUR.M sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för syftet med personuppgiftsbehandlingen. När behovet upphör kommer de antingen raderas eller avidentifieras.

Hur skyddas personuppgifterna?

AUR.M värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi hindrar obefogad åtkomst och missbruk bland annat genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning. Våra webbsidor är även skyddade mot intrång med en brandvägg. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

Lämnas personuppgifterna ut till någon?

För att kunna hantera din beställning fullständigt delas information med bolag som utför tjänster för AUR.M:s räkning inom leverans, betalning och kommunikation. Exempel på samarbetspartners är DHL och Klarna AB. Genom tredjepartstjänster samlar vi även in eventuella adressuppdateringar. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, samtycke eller fullgörande av avtal om köp.

Om någon av AUR.M:s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig utanför EU/EES kan AUR.M komma att överföra dina personuppgifter dit. I sådant fall kommer AUR.M att vidta de åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt samt se till att personuppgifterna är fortsatt skyddade.

Slutligen kan AUR.M komma att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndighet, för att skydda våra rättsliga intressen och för att upptäcka och förebygga bedrägerier eller andra brott.

Vilka rättigheter har du?

Du kan alltid kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter vi sparar om dig. Du har även rätt att när som helst be oss uppdatera eller helt och hållet radera all lagrad information om dig. Hör då av dig till gdpr@aurm.com.

Tillgång till dina personuppgifter genom ett registerutdrag

Du har rätt att genom en skriftlig och undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från AUR.M om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Registerutdraget är gratis en gång per år.

Notera att ansökan måste innehålla din underskrift och du alltså inte kan mejla din ansökan via epost. Märk brevet ”Begäran om personuppgiftsutdrag”. Se exempelmall nedan:

Personuppgiftsutdrag – till personuppgiftsansvarig på AUR.M AB.

Härmed ansöker jag om information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Ort, datum och namnteckning

…………………………………………………………………

Namnförtydligande

…………………………………………………………………

Personnummer

…………………………………………………………………

Postadress

…………………………………………………………………

E-postadress

…………………………………………………………………

Rättelse eller radering av dina personuppgifter

På din begäran kommer vi snarast möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig och även ta bort dina sparade personuppgifter om de inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.

I vissa fall behandlas en personuppgift på flera olika grunder; exempelvis både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Detta innebär att personuppgiften kan finnas kvar hos oss för andra ändamål även om du återkallar ditt samtycke och behandlingen som grundades på samtycket upphör. Vi kan exempelvis inte radera uppgifter som krävs för att följa lagkrav eller fullfölja avtal mot dig som kund.

Begränsning av behandling av dina personuppgifter

Vid behandling för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot denna genom att mejla gdpr@aurm.com. Mottar vi din invändning kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål. Det finns också alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring i alla våra mejl- och SMS-utskick.

Du kan alltid lämna in ett klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se.

Cookies

AUR.M använder cookies på webbplatserna, mer information hittar du i vår cookiepolicy.

Ändringar i dataskyddspolicyn

När du besöker webbsidan eller beställer hos oss godkänner du dåvarande dataskyddspolicy. Vi förbehåller oss rätten att justera dessa villkor om det skulle bli nödvändigt. Vid ändringar av grundläggande paragrafer kommer vi informera om detta via mejl. Du hittar alltid den mest aktuella versionen här.

COOKIEPOLICY

 

Alla AUR.M:s webbsidor använder cookies. Genom att använda webbsidan och acceptera dess policy samtycker du till att AUR.M använder cookies i enlighet med villkoren i denna policy.

Vad är cookies och vad använder AUR.M dessa till?

En cookie är en liten datafil med text som lagras i din webbläsare eller på din dator när du besöker någon av våra webbsidor. De används för att förbättra din upplevelse och våra tjänster genom ökad funktionalitet. Cookies samlar bland annat in information om ditt köpbeteende och hur du navigerar på våra webbsidor vilket innebär att vi kan förse dig med personanpassat och relevant innehåll, bannerannonser och riktade nyheter baserat på denna aktivitet hos oss. Inga cookies används för att samla in eller registrera information om namn, adress eller andra kontaktuppgifter, och oftast behåller vi bara cookies så länge ett besök på våra webbsidor varar. Om du blockerar eller inaktiverar en del eller samtliga cookies kan det försämra din användarupplevelse då vissa funktioner inte längre fungerar.

Vi använder oss av tredjepartscookies från webbanalystjänster som Google Analytics för att få insikt i antalet besökare och deras användarbeteende. Genom dessa får vi information om hur webbsidorna används, produkter som köps och tekniska data (vilken webbläsare som används, om det är ett mobil- eller datorbesök) som kan användas för att förbättra webbsidorna framöver.

För att hjälpa dig att förstå cookies bättre har vi beskrivit några av huvudtyperna nedan:

Sessionscookies

En sessionscookie hjälper webbsidan att exempelvis känna igen dig under tiden du är aktiv och komma ihåg varukorgen eller vilka meddelanden du har sett. Sessionscookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren.

Beständiga cookies

Beständiga cookies lagras på din enhet en kortare eller längre tidsperiod beroende på ändamål. Deras syfte är att komma ihåg inställningar, preferenser eller uppgifter som du sparat. Detta innebär att våra webbsidor kan känna igen dig automatiskt nästa gång besöker oss vilket bidrar till en smidigare och snabbare webbplatsupplevelse för dig.

Autentiseringscookies

Dessa cookies används för att identifiera om du är inloggad på ditt konto hos oss. Med hjälp av dessa kan våra webbsidor avgöra vilken information som ska visas eller påminna dig om att logga in.

Förstapartscookies

Alla cookies har en avsändare i form av ett domännamn. Förstapartscookies sätts av domänen (eller underdomänen) för våra webbplatser i din webbläsare.

Tredjepartscookies

En tredjepartscookie är en cookie där avsändaren kommer från en annan domän än vår. Om du delar innehåll genom sociala nätverkssajter, såsom Facebook och YouTube, har de möjlighet att skicka cookies till din webbläsare. Vi kontrollerar inte vilken information som samlas in och lagras av cookies från tredje part och föreslår att du besöker relevant webbsida om du vill ha mer information om dessa cookies och hur man hanterar dem.

Hur hanterar eller raderar du cookies?

Du kan själv välja vilka cookies som får lagras eller inaktivera dem helt genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Med hjälp av webbläsarens funktioner kan du även radera sparade cookies, men denna åtgärd kommer inte hindra webbläsaren från att samla in cookies i framtiden. Hur du går tillväga beror på vilken webbläsare du använder (exempelvis Google Chrome eller Safari).

Vad händer om du tackar nej till cookies?

Även om du naturligtvis kan besöka webbsidan utan att acceptera cookies, kan detta i hög grad försämra webbsidans användarupplevelse då funktioner som är beroende av cookies försvinner. I vissa fall innebär det att du inte skapa ett nytt konto eller få tillgång till ett befintligt. Om du bara inaktiverar cookies från tredje part är det fortfarande möjligt att genomföra ett köp, men om du inaktiverar alla cookies kommer du inte att kunna handla från våra webbplatser.

 

PRIVACY POLICY

 

GDPR stands for General Data Protection Regulation and is a primary law regulating how companies protect EU citizens’ personal data. The main purpose of the law is for individuals to have greater control over their personal data and to be able to influence how these are processed by different companies.

Our data protection policy exists so you can feel safe when you submit your personal data to us by showing how we ensure that your personal data is processed in accordance with the GDPR.

Personal Data Controller

AUR.M is the Personal Data Controller responsible for ensuring that AUR.M’s processing of your personal data takes place in accordance with applicable legislation.

Contact information

AUR.M AB

Danagatan 22

418 76 Gothenburg

Sweden

Email: gdpr@aurm.com

What is personal data?

Personal data is all types of information that independently or in combination with other data can be attributed to a physical person. Below are examples of personal data:

 • Name
 • Address
 • Email
 • Telephone number
 • Customer number
 • Purchase history
 • IP address and information about the use of the websites
 • Personal information you provided when contacting AUR.M, e.g. via customer service or “My pages”.

When do we process personal data?

When you visit our websites, shop with us, subscribe to the newsletter or in other ways use our services, we need to store and process your personal information. This data is stored to offer the service and functionality that is expected of us and to fulfill our part of, for example, a purchase agreement or to comply with a legal obligation.

What kinds of personal data do we process?

Primarily, we only save information that is necessary to handle your order or maintain communication with you. We always have specific purposes for processing and collecting your personal data and we only collect and process the personal data that is necessary to fulfil those purposes.

Compilation of personal data processing

Handling orders and support tickets

Examples: Process orders, offer payment and delivery options, handle complaints and warranty issues, answer questions via email or chat

Purpose: Fulfillment of purchase agreement

Time limit:  3 years after completed purchase

Type of personal data:

 • Name, address, email, telephone number
 • Order information
 • Payment information
 • Delivery information
 • Other personal information provided when contacting us

Compliance with legal requirements

Examples: Warranty commitments, consumer law, product safety, accounting

Purpose: Fulfillment of legal obligation

Time limit: What applicable law requires, e.g. 7 years in accordance with the Swedish Accounting Act

Type of personal data:

 • Name, address, email, telephone number
 • Order information
 • Payment information
 • Delivery information

Account registration and management

Example: Give permission to log in to “My pages”, give access to order history, maintain accurate contact information, give access to saved favorites

Purpose: Fulfillment of purchase agreement

Time limit: As long as you have an AUR.M account, learn how to close your account here

Type of personal data:

 • Name, address, email, telephone number
 • Ordering information
 • Delivery information
 • Use of website
 • Other personal information provided when contacting us

Marketing products and services

Examples: Relevant email and text message offers, inform about events, marketing and news, show product recommendations, carry out campaigns against specific customer segments (profiling)

Purpose: Consent and fulfillment of purchase agreement

Time limit: Until consent is revoked

Type of personal data:

 • Name, address, email, telephone number
 • Order information
 • Delivery information
 • Use of website
 • Other personal information provided when contacting us

Development of the company’s products and services

Example: Analyzes of user experience, user feedback

Purpose: Legitimate interest

Time limit: 3 years after completed purchase

Type of personal data:

 • Name, address, email, telephone number
 • Order information
 • Payment information
 • Delivery information
 • Use of website

Prevention of crime and abuse of service and functions

Example: Prevent fraud, prevent unauthorized access to accounts

Purpose: Fulfillment of legal obligation alternatively legitimate interest

Time limit: What applicable law requires

Type of personal data:

 • Name, address, email, telephone number
 • Order information
 • Payment information
 • Delivery information

Competitions and events

Example: Arranging competitions through social media, events

Purpose: Consent

Time limit: Until the competition or event is over

 • Name, address, email, telephone number

How long is the personal data stored?

AUR.M stores personal data only for as long as they are needed for the purpose of personal data processing. Personal data that is no longer needed will be either deleted or deidentified.

How is the personal data protected?

AUR.M respects your privacy and ensures your personal data is protected with appropriate security measures. One way we prevent unauthorized access and misuse is by saving personal data in databases that are protected by access control. Our websites are also protected against intrusion by a firewall. When communicating your personal data to partners, there is always a Personal Data Processing Agreement implemented and the communication is encrypted.

Do you disclose the personal data to anyone?

To be able to handle your order completely, information is shared with companies that perform services on behalf of AUR.M in the form of delivery, payment, and communication. Two of these partners are DHL and Klarna AB. We also collect any address updates through third-party services. These partners only process your personal data for the purpose of ensuring that we fulfill our obligations under legal obligation, consent, or fulfillment of purchase agreement.

If any of AUR.M’s suppliers or partners are outside the EU/EEA, AUR.M may transfer your personal data there. In such a case, AUR.M will take the necessary steps to legally transfer the personal data to countries outside the EU/EEA and ensure that the personal data remains protected.

Finally, AUR.M may disclose personal information to comply with legal or regulatory requirements, to protect our legal interests and to detect and prevent fraud or other crimes.

What rights do you have?

You can always contact us if you want to know what personal data we store about you. You also have the right to ask us to update or delete all stored information about you at any time. Contact our privacy team at gdpr@aurm.com.

Get access to your personal data through a register extract

Through a written and signed application, you are entitled to obtain a register extract from AUR.M about which personal data is registered about you, the purposes of the processing and to who the data has been or will be disclosed. The register extract is free once a year. Please note that the application must include your signature and that this request cannot be sent via email. Label the letter ”Request for personal data extract”. See template example below:

Personal data extract – to the personal data controller at AUR.M AB.

I hereby apply for information in accordance with Article 15 of the General Data Protection Regulation (GDPR).

County, date, and signature

…………………………………………………………………

Name clarification

…………………………………………………………………

Social security number

…………………………………………………………………

Postal address

…………………………………………………………………

Email

…………………………………………………………………

Correction or deletion of your personal data

At your request, we will update any incorrect or incomplete personal data we process about you as well as delete it provided it is no longer needed for the purposes for which it was collected.

Personal data is in some cases processed on several different grounds; for example, both with the support of consent and with the support that the task is necessary to fulfill other legal obligations. This means that the personal data may be retained for other purposes even if you revoke your consent and the processing based on the consent ceases. For example, we may not delete information required to comply with legal obligations or to complete agreements with you as a customer.

Limiting the processing of your personal data

When processing for direct marketing purposes, you always have the right to object to this by emailing gdpr@aurm.com. Once we have received your objection we will no longer process your personal data for such marketing purposes. You can also reject continued marketing at the bottom of each e-mail and text message.

If you are dissatisfied with the way we process your personal data you can always lodge a complaint with the Swedish data protection authorities at datainspektionen@datainspektionen.se

Cookies

We use cookies on our websites, more information can be found in our cookie policy.

Privacy Policy updates

When you visit our websites or order from us, you agree to the current protection policy. We reserve the right to adjust these terms if necessary. In case of changes to significant paragraphs, we will inform about this via email. You will always find the most current version here.

COOKIE POLICY

 

All AUR.M websites use cookies. By using the website and accepting its policy, you agree to AUR.M’s use of cookies in accordance with the terms of this policy. To make full use of our websites and shop online, cookies need to be enabled on your web browser. If you do not accept cookies, or disable them, certain features on our websites will not work.

What are cookies and what does AUR.M use them for?

A cookie is a small data file with text that is stored in your browser or on your computer when you visit one of our websites. They are used to improve your experience and our services through increased functionality. Cookies collect information about your buyer behavior and how you navigate our websites, which means that we can provide you with personalized and relevant content, banner ads and targeted news based on this activity with us. No cookies are used to collect or register information about name, address or other contact information, and we usually only keep cookies for as long as a visit to our websites lasts. If you block or disable some or all cookies, it may impair your user experience as some features no longer work.

We use third-party cookies from web analytics services such as Google Analytics to gain insight into the number of visitors and their user behavior. Through these, we get information about how the websites are used, products that are purchased and technical data (which browser is used, whether it is a mobile or computer visit) that can be used to improve the websites in the future.

To help you better understand cookies, we have described some of the main types below:

Session cookies

A session cookie helps the websites to, for example, recognize you while you are active and remember the shopping cart or what messages you have seen. Session cookies are automatically deleted when you close the browser.

Persistent cookies

Persistent cookies are stored on your device for a shorter or longer period of time, depending on the purpose. Their purpose is to remember settings, preferences or information that you have saved. This means that our websites can recognize you automatically the next time you visit us, which contributes to a smoother and faster website experience for you.

Authentication cookies

These cookies are used to identify if you are logged in to your account with us. With the help of these, our web pages can determine what information should be displayed or remind you to log in.

First-party cookies

All cookies have a sender in the form of a domain name. First-party cookies are set by the domain (or subdomain) of our websites in your browser.

Third-party cookies

A third-party cookie is a cookie where the sender comes from a domain other than ours. If you share content through social networking sites, such as Facebook and YouTube, they have the ability to send cookies to your browser. We do not control what information is collected and stored by cookies from third parties and suggest that you visit the relevant website if you want more information about these cookies and how to handle them.

How do you manage or delete cookies?

You can choose which cookies can be stored or deactivate them completely by changing the settings in your browser. With the help of the browser’s functions, you can also delete saved cookies, but this action will not prevent the browser from collecting cookies in the future. How you proceed depends on the browser you are using (for example, Google Chrome or Safari).

What happens if you say no to cookies?

Although you can visit the websites without accepting cookies, this can greatly impair the websites’ user experience as functions that depend on cookies disappear. In some cases, it means that you cannot create a new account or access an existing one. If you only deactivate cookies from third parties, it is still possible to make a purchase, but if you deactivate all cookies, you will not be able to shop from our websites.